UDI: - Ikke vernet mot retur

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener i sitt utvisningsvedtak at Tjøntveit ikke er vernet mot retur etter utlendingsloven.