- Angrer på at jeg fulgte direktørens ønske

— Jeg angrer på at jeg fulgte direktør Jan-Roger Olsens ønske om ikke å fratre stillingen som leder av PTSS, sier Tor Laukvik.