• VIL BIDRA TIL LIVSMESTRING: Helesøster Kari Horrisland, rådgiver og faglærer Tor Idar Bjørneseth og helsesøster Anne-Randi Hanssen ved Kvadraturen skolesenter har vært sentrale i utviklingen av undervisningsopplegget "Link til livet". FOTO: Tormod Flem Vegge

Livsmestring på timeplanen forebygger selvmord

Et selvmord ved Kvadraturen skolesenter, førte til at det ble skapt et undervisningsopplegg for elevene som skal bidra til livsmestring. Opplegget har spredt seg til flere skoler i Kristiansand.