Får selge mobil-app på apoteket

Annette Skeie Jakobsen fra Kristiansand håper at hennes nyutviklede mobil-app kan nå ut til diabetes-pasienter i hele verden.