24 millioner til konsulenter på sykehuset

Sørlandet sykehus har bare brukt 24 millioner kroner på konsulenter i løpet av tre år.