- De stjeler med livet som innsats

Agder Energi sine anlegg er den siste uken raidet av kobber-tyver. Det gjør tyvene med livet som innsats.