• Det skal være en alvorlig variant av E.coli som er påvist i Smååsane barnehage i Vennesla. FOTO: Kristin Ellefsen

Tyder på alvorlig E. coli-utbrudd

Foreløpige analysesvar fra de to E. coli-smittede småbarna i Vennesla indikerer at de er smittet med en variant som kan gi alvorlig sykdom.