• Flere får kols: Lungespesialist Frode Gallefoss belager seg på stor økning i antall kolspasienter. Innfelt grafikk viser at 11.500 personer hadde kols i Agderfylkene i 2010. Tallet antas å stige til 23.200 i 2030, altså mer enn en dobling, ifølge Agderforsknings beregninger. FOTO: Kjartan Bjelland

Dobbelt så mange får kols

Agderforskning beregner at antall personer med kols på Agder vil dobles i løpet av 20 år. Halvparten av kolspasientene som legges inn på sykehus dør innen fem år.