• ROLLEMODELLER: Oppvekstdirektør Arild Rekve sier det ligger i læreplanen at lærere er rollemodeller, men er klar for en debatt om hvor grensene går. FOTO: Reidar Kollstad

Legger lokk på sak om lærervikar

Kommunen og utdanningsforbundet vil ikke si om den kvinnelige lærervikaren får fortsette å jobbe i kommunen, men de er enige om at det trengs en oppklaring rundt retningslinjene.