• OPPLEVER ØKNING: Inger Haus i Bufetat Kristiansand forteller at flere nyfødte enn før plasseres i fosterhjem også på Sørlandet. FOTO: Tore Andr Baardsen

- For dårlig tilbud til biologiske foreldre

Inger Haus i Bufetat Kristiansand mener støtte og oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, er alt for dårlig,