Advarte mot ku-støtte

Det blir ingen støtte til oppkjøp av melkekvoter.