LILLESAND: — Når sju kommuner med Arendal i spissen vurderer å melde overgang til Telemark, opplever jeg det ikke som seriøst. Jeg tror de prøver å tvinge sentrale myndigheter til å nekte oss en overgang med dette forslaget, sier Lillesands ordfører Arne Thomassen til Fædrelandsvennen.

Arendal Høyre imot

Fredag ettermiddag deltok Thomassen, som også er leder i Aust-Agder Høyre, i et møte med partifellene Einar Halvorsen (ordfører i Arendal), Svein Harberg (stortingsrepresentant) og Roar Gundersen (partileder i Arendal).I etterkant av møtet ble det sendt ut en pressemelding i regi av Arendal Høyre. Der blir møtet mellom de fire betegnet som "godt". Samtidig skrives det:

"Arendal Høyre er sterkt imot at grensekommunene Lillesand, Iveland, Birkenes og Evje skal få bytte fylke, da dette vil føre til en kraftig svekkelse av Aust-Agder og starte en prosess hvor flere kommuner kan søke seg over. Vi ønsker ikke at fylket skal miste noen kommuner!"

— Jeg bare tror det

— Det endrer ingenting for oss. Vi vil fortsatt over til Vest-Agder. Men det var et godt møte. Det er ingen splid i Høyre om dette, sier Thomassen.

- Men dere er jo fortsatt svært uenige om fylkesbyttet?

— Ja, og nå tror jeg vi kommer til å få til en overgang.

- Hvilke signaler har du fått om dette?

— Jeg bare tror det. Jeg tror spesielt Senterpartiet, som er for et sterkt lokalt selvstyre, ikke kan si nei til søknaden vår, sier Thomassen.

Reagerer på Sørlandsparken-bygging

På møtet bladde han opp med ferske aviser som omtaler en stor utbygging i regi av Olav Thon på Vest-Agder-siden av Sørlandsparken.

— Det er snakk om oppimot 120.000 kvadratmeter. Samtidig søker vi i Lillesand om å få bygge 3000-4000 kvadratmeter i det samme området og får varsel om innsigelser fra fylkesrådmann og veivesen i Aust-Agder. Dersom vi ikke kommer inn under andre reguleringsmyndigheter ser det stygt ut for næringsutvikling i Lillesand, sier Thomassen.