• BIKINIBABE: Men på selve dagen 8. mars 1975 var det Lillian Müller i helfigur som prydet førstesiden. Det hadde neppe passert i dag.

Da det gikk flere 8. mars-tog

Splittet kampen: Abortsaken og radikale paroler splittet kvinnekampen i Kristiansand på 70— og 80-tallet.Sto samlet: Hjemmevold, incest og massevoldtekter i eks-Jugoslavia samlet senere fronten.