• EIENDOMSRETT: Hyttene langs sjøen blir liggende i landbruks, natur og friluftsområde, mens hyttene på høyden her på Stangenes sikres som byggeområde. Venstres Dag Vige mener den nye kommuneplanen fratar folk eiendomsrett og forskjellsbehandler. Foto: KJARTAN BJELLAND FOTO: Kjartan Bjelland

- Maktmisbruk mot hus- og hytteeiere

I ny kommuneplan for Kristiansand blir en rekke hus og hytter plutselig liggende i natur og friluftsområder. — Manglende respekt for eiendomsretten, sier Dag Vige.