• AKTOR OG FORSVARER: Politiadvokat Arne Kjønstad (t.v.) la i formiddag ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel for Arne Skare. Forsvareren, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, vil at retten skal frifinne den tidligere presten. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

Skare holdt bygda for narr

Påtalemyndigheten mener at den tidligere sognepresten i Valle, Arne Emil Skare (36) bør dømmes til ubetinget fengsel. – Skare holdt bygda og lokalsamfunnet for narr, hevdet aktor.