I fengsel etter vold på vennefest

To menn fra Kristiansand, henholdsvis 28 og 25 år gamle, er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha legemskrenket en mann i begynnelsen av 20-årene.