• FOTO: Kjartan Bjelland(MMS)

Her er Aust-Agders nye fylkesordfører

Jon-Olav Strand fra Kristelig Folkeparti blir fylkesvaraordfører.