Stoppet avskiltet bil for tredje gang

Den svenskregistrerte bilen fikk ingen nåde fra politiet denne gangen.