• FOTO: Jon Anders Skau

Vikepliktskilt montert feil vei

Begge disse vikepliktskiltene ved utkjøringen til Vesterveien ved Bellevue i Kristiansand er montert feil.