• PRISVINNER: Durga Ghimire (62) fra Nepal hedres onsdag med "Hjelp til selvhjelp"-prisen for sitt arbeid med kvinners og barns rettigheter. Spesielt har hun utmerket seg ved å hjelpe ofre for såkalt trafficking. FOTO: Kjartan Bjelland

Prises for innsats mot sexslaveri

Durga Ghimire hedres i disse dager av Strømmestiftelsen for sitt arbeid for kvinners og barns rettigheter. I Nepal hjelper den vevre kvinnen rundt hundre jenter ut av sexslaveri hvert år.