• SAMMENLIKNER MED SEXKJØP: Steinar Bergstøl Andersen sammenligner ordningen han nå foreslår med slik man gjorde da det ble ulovlig å kjøpe sex i Norge. Han mener man bør kriminalisere de som gir penger til tiggerne, slik man har gjort med de som kjøper sex.

Vil bøtelegge folk som gir penger til tiggere

Steinar Bergstøl Andersen, nestleder i Kristiansand Frp, mener man bør kriminalisere giverne, på samme måte som man har gjort med personer som kjøper sex.