Havnet i grøfta under forbikjøring

Forbikjørt fører forsvant.