Skadet under dresinkjøring

Jente ramlet av da sporveksleren sa stopp.