Krev at folk får bygge på Moisund

Fylkesmannen har stansa bygging av bustader på Moisund fordi det er lite miljøvenleg. Det har skapt svært sterke reaksjonar.