Arbeidsledigheten ned til 2,9 prosent i november

Arbeidsledigheten går fortsatt ned, og i november i 2006 var 2,9 prosent av arbeidsstyrken ledige, ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.