• NY UNGDOMSSKOLE: Slik tenker arkitektene Haarklau og Lindeberg seg at den nye ungdomsskolen skal se ut. FOTO: Skisse: Haarklau og Lindeberg AS

Anbefaler ny ungdomsskole

Rådmann Halvard Aglen i Lillesand kommune anbefaler å bygge ny ungdomsskole, og foreslår å innføre eiendomsskatt for å finansiere den.