Strømmen er tilbake på Randøya

De tre avrevne høyspentledningene som forsyner Randøya med strøm er nå skjøtet sammen, og rett før klokken 22 kom strømmen tilbake på øya.