- Arbeidsgiver må løse konflikter

Per Lund i NAV mener arbeidsgivere må bry seg mer om arbeidstakernes privatliv for å få ned sykefraværet.