Eldre kan bli flyttet i brakker

Beboere ved Ternevig sykehjem i Kristiansand kan få et 14 måneder langt opphold i brakker — eller de må flytte et par mil ut til Søgne omsorgssenter.