• FOTO: Arkivfoto

Stjal fra sykehus og sykehjem

En 42 år gammel kristiansander er dømt til samfunnsstraff i 150 timer for å ha utført 12 tyverier.