Villreinkvota mer enn halvert

I år kan det bare skytes 254 villrein, mot 754 i fjor, i Setesdal Ryfylke villreinområde.