LINDESNES VIGMOSTAD/SPANGEREID— Aller helst vil vi tilbake til den gamle nattevaktordningen med kommunalt ansatte, men jeg tror ikke vi får nødvendig flertall for det, sier Frps Thor Gilbertson. Kostnadene med å få tilbake døgnbemanningen ved eldresentrene i Vigmostad og Spangereid er beregnet å koste 1,3 millioner kroner i året. - Kanskje klarer vi å få det gjeninnført dersom vi kan få prisen ned ved å privatisere nattevaktordningen, tror Gilbertsson. Ved å gjeninnføre nattevakter mener han noen av de svakere beboerne kan flytte tilbake til Vigmostad og Spangereid, og dermed lediggjøre noen plasser ved omsorgssenteret på Vigeland. I 2005 skapte nedleggelsen av nattevaktordningen ved eldresentrene i Spangereid og Vigmostad storm blant beboere og pårørende. En rekke pårørende har gjennom leserinnlegg og avisreportasjer tatt til orde for å få tilbake døgnbemanning ved eldresentrene. Mange sier beboerne er redde for å være alene om natta, og frykter det vil ta lang tid å få nødvendig hjelp hvis noe uforutsett skjer på nettene. Høyre og KrF har vært for nedleggelsen, og sikrer seg flertall med 11 mot 10 stemmer i kommunestyret.Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet gjorde nattevaktordningen til en valgkampsak ved høstens kommunestyrevalg. Da syntes ordfører Ivar Lindal (KrF) det var et merkelig tidspunkt å ta det opp, fordi de to partiene ikke hadde fremmet forslag om gjeninnføring av nattevaktordningen ved forrige budsjettrunde. ROAR GREIPSLAND