Væpnet aksjon mot familiefar

En småbarnsfar i Kvinesdal er siktet for alvorlige trusler mot flere familiemedlemmer.