Anmelder sekssifret hærverk

Statens Vegvesen har anmeldt skadeverk på en fotoboks ved Farvannet i Songdalen.