Kollektivtransport: Temaet «gratis buss i Kristiansand» dukker med jevne mellomrom opp i Fædrelandsvennens spalter. Senest den 7. november, i forbindelse med Vest-Agder kollektivtrafikks forslag om å øke bussprisene med 10 prosent, refererte Fædrelandsvennens leder til den belgiske byen Hasselt som har gjort det stikk motsatte og introdusert gratis buss.Fædrelandsvennen påpeker med rette at det ikke bare er Kristiansand kommune som har et ansvar for å forebygge trafikalt kaos i Kvadraturen ved å gjennomføre restriktive tiltak for biltrafikken, men at også Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å tilrettelegge for bedre kollektivtransport. Som koordinator for EU-prosjektet HiTrans (2002-2005) har jeg studert kollektivtransport i en rekke middelstore europeiske byer, og det er ikke tvil om at lavere pris er et effektivt tiltak for å øke kollektivandelene. Det er derfor positivt at Fædrelandsvennen retter søkelyset også mot bussprisene. Forskning viser imidlertid at lavere billettpriser alene ikke er nok til å redusere bilbruken dramatisk.Byen Hasselt i Belgia trekkes ofte fram som et eksempel, nettopp fordi den er på størrelse med Kristiansand. Som Fædrelandsvennen påpeker, har bussbruken i Hasselt økt formidabelt siden gratis buss ble introdusert i 1998. Ved å lese lederen kan man imidlertid få inntrykk av at gratis buss alene har vært årsak til denne økningen. Jeg finner det derfor riktig å informere om at Hasselt, samtidig med introduksjonen av gratis buss, også iverksatte en rekke restriktive tiltak for å redusere bilbruken. Blant annet er hele Hasselt sentrum, som er på størrelse med Kvadraturen, stengt for all bilkjøring. Bare varetransport et par timer om formiddagen er tillatt. Alle parkeringsplasser for bil i sentrum av byen er fjernet og beboerne blir henvist til å parkere bilene sine i parkeringshus utenfor sentrum. Det samme blir bilister som vil besøke byen. Gratis tilbringerbusser sørger imidlertid for at folk slipper å gå fra parkeringshusene utenfor sentrum og inn til selve sentrumskjernen. Et annet tiltak som ble iverksatt var å redusere kapasiteten på ringveien som omgir byen. To av fire bilfiler ble fjernet. Den ene filen ble gjort om til bussfelt mens den andre filen ble til sykkelvei. På torget i sentrum av Hasselt er det etablert en stor parkeringsplass for sykler. Sykkelparkeringen blir bevoktet manuelt av servicevakter som «arbeider for trygd». Det er med andre ord ingen grunn til å være bekymret for at sykkelen din skal bli stjålet. Gratis buss i Kristiansand vil neppe være nok til å redde Kvadraturen fra trafikalt kaos. Kombinert med andre tiltak er det imidlertid grunn til å tro at gratis (eller billigere) buss kan bidra til at Kvadraturen forblir et hyggelig og levende bysentrum. Are KristiansenKristiansand