Syke sørlendinger som trenger planlagt behandling skal nå fraktes med buss til Oslo. Helseekspressen erstatter fly og ambulanse.Øvrige sparetiltak er kveldsoperasjoner, omlegging av kjøkkendrift,rimeligere medisiner og mindre til hjelpemidler i hjemmet.Side 4 Del 1