• NY LADNING: Kristiansand kommune har vedtatt å kjøpe miljøbiler, men en ny ladning bensinbiler er nå kommet til byen. Her er ti, men kommunen har kjøpt 20. FOTO: Montasje

Oops, bensin igjen!

Kristiansand kommune har kjøpt 20 bensinbiler tiltross politikernes klare krav om miljøbiler.