• OPPGITT: - Ikke akkurat det kontorbygget vi ønsket oss mest i Kristiansand, men det er til å leve med. Vi driver et ferjeselskap og er nødt til å ha kontorfasiliteter, sier ferjedirektør Svein Olaf Olsen. I løpet av gårsdagen kom containerne på plass i havna.

Må ha kontor i container

Én dag tok det å rigge det nye rederikontoret til Master Ferries, som skal holde til i et provisorisk containerbygg i Kristiansand.