"Det er bare sånn"

Kristiansand Symfoniorkester henvendte seg i brevs form til Justis— og politidepartementet for å få greie på hvorfor politiet stadig rekvirerte billetter til konsertene deres. "Det er bare sånn," var svaret de fikk fra Agder Teater.