Sommertyver herjer Søgne

Tyverier blir nær tredoblet om sommeren. Langenes, Høllen og Åros er mest utsatt.