- Et steg i riktig retning

Tigu Akberom fra Kvinnesenteret stiller seg positiv til tipshonorar rundt omskjæringsproblematikken.