KRISTIANSAND: Mannens promille ble en halv time etter kjøreturen i Mandal målt til 1,01. Han ble stoppet i Buråsveien i 23-tiden lørdag 9. juni, med den da 16 år gamle jenta sittende bakpå.

Jenta var ifølge dommen fra Kristiansand tingrett klar over at mannen var beruset. Hun hadde sett at han drakk alkohol den aktuelle kvelden, men lot likevel mannen kjøre hennes moped. Hun ga i retten en uforbeholden tilståelse, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

— Utsatt for fare

Tilståelsen, samt jentas unge alder, fant retten formildende. Det ble imidlertid skjerpende for straffeutmålingen at kjøringen fant sted på sentrale veier i Mandal og over en betydelig strekning.

«Siktede har ved å overlate mopeden til en person som kjørte mopeden med en så vidt høy promille, utsatt både seg selv og andre for fare. Retten har også lagt vekt på at det her dreier seg om kjøring på moped og med siktede som passasjer, hvor en sitter svært ubeskyttet og således er svært utsatt for fare», heter det i dommen.

Fikk også bot

Jenta ble dømt til betinget fengsel i 21 dager, med en prøvetid på to år, samt å betale 5000 kroner i bot. Straffen er i samsvar med påtalemyndighetens forslag. Tingretten la til grunn at den som overlater kjøretøyet sitt til en person som er påvirket, skal dømmes likt som vedkommende som kjørte.

17-åringen ble også fradømt retten til å føre motorvogn i tjue måneder, og må avlegge full førerprøve for å få den tilbake.