• Fra valglokalet i Lillesand rådhus under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. FOTO: Reidar Kollstad

Kommunestyrekandidater Vegårshei kommune

81 personer fra fire partier stiller som kandidater til kommunestyrevalget i Vegårshei kommune i 2019. Av dem er 33 kvinner og 48 menn.