• Den første utbyggingen av Hamrevann blir av utbyggerne presentert som en helt ny måte å bygge et boligområde på. De skal bevare mer natur og bilene skal få mindre plass. FOTO: LPO Arkitekter/WSP Norge

Legger fram nye planer - tror kritikere vil snu

Eierne av Hamrevann viser nå hvordan de har tenkt å bygge ut området som har plass til over 4000 boliger. Senterpartiet mener planene må få kritikerne til å innse at det er et godt miljøprosjekt.