Venstres Christine Alveberg fikk flertall for sitt forslag om at miljøambisjonene ikke skal senkes når det nye skolesenteret på Tangvall skal bygges. Politikerne i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand behandlet skolesenteret i sitt møte torsdag. Venstres Christine Alveberg fikk flertall for sitt forslag om at miljøambisjonene ikke skal senkes når det nye skolesenteret på Tangvall skal bygges. Politikerne i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand behandlet skolesenteret i sitt møte torsdag. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Reddet klimaet på det nye skolesenteret