Det går mot ny båtsesong for gjestehavnene som også må forholde seg til korona. Alle venter på nasjonale føringer. Bildet er fra gjestehavna i Mandal. Det går mot ny båtsesong for gjestehavnene som også må forholde seg til korona. Alle venter på nasjonale føringer. Bildet er fra gjestehavna i Mandal. Foto: Jarle R. Martinsen

Gjestehavnene venter på korona-instruks