Lokalt

Kritiserer «sentraliseringsplan»

foto
Dette er forslaget til hvordan folk skal bo i Kristiansand framover. Ny boligbygging skal skje nært områdene som er markert rødt eller gult. Kilen i Finsland skal også være lokalsenter, men er ikke med på dette kartutsnittet. Foto: Kristiansand kommune