• Kvisla ligger bare noen hundre meter fra Mandals gågate. Innsjøen har et rikt fugleliv, men er nå sterkt forurenset. Nå vil kommunen mudre og skapte tilsig av ferskvann til tjernet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nå skal «by-sjøen» reddes

Etter mange års konflikt mellom Mandal kommune og grunneierne om innsjøen Kvisla, vil rådmannen nå sette av penger for å gjøre noe med området.