Ungdomspolitiker frikjent for voldtekt

I avhør erkjente tenåringen at han presset kjæresten til å ha sex. Nå er han frikjent for voldtekt av Aust-Agder tingrett.

Publisert: Publisert:

Tenåringen nektet straffskyld da han møtte som tiltalt i Aust-Agder tingrett. Nå er han frikjent for voldtekt. Foto: Arkivfoto / Scanpix

  • Erlend Olsbu

KRISTIANSAND: Retten understreker at «den ikke trekker i tvil fornærmedes opplevelse av at hennes grenser ble overskredet ved den aktuelle hendelsen», men konkluderer med at lovens vilkår for straffansvar ikke er oppfylt.

Mannen ble dermed frikjent for voldtekt. Han ble heller ikke dømt til å betale erstatning.

Oppfattet ikke motvilje

Tiltalte og fornærmede, som begge er i slutten av tenårene, hadde vært sammen i to måneder da den aktuelle hendelsen fant sted.

Under rettssaken forklarte tiltalte at han oppfattet at den seksuelle kontakten den aktuelle dagen var ønskelig fra begges side til å begynne med, men at kjæresten etter hvert ga uttrykk for hun ikke ville mer.

Retten har lagt vekt at det tidligere kjæresteparet har forklart seg noenlunde likt på dette punktet.

«En slik tilbaketreden fra den seksuelle aktiviteten, straks han oppfattet at fornærmede ikke ønsket dette, underbygger at tiltalte forut for dette ikke oppfattet motvilje hos fornærmede. Etter dette konkluderer retten med at tiltalte ikke kan domfelles i samsvar med tiltalebeslutningen», heter det i dommen, som var enstemmig.

Ba om tre års fengsel

Kvinnen betrodde seg til flere personer og ble undersøkt på overgrepsmottaket kort tid etter hendelsen, men anmeldte ikke saken til politiet før ett år seinere. Ekskjæresten da ble da innkalt til avhør, hvor han erkjente straffskyld «for å ha oppnådd samleie mot fornærmedes vilje».

Påtalemyndigheten la i retten ned påstand om tre års fengsel, hvorav 1 år og seks måneder var betinget.

I sin oppsummering la aktor Leif Aleksandersen vekt på at tiltalte har forklart til politiet at han hadde hørt kjæresten si «nei, vet ikke helt», men at han ikke fikk dette med seg.

– Selvmotsigende

Tingretten mener utsagnet framstår som selvmotsigende og viser til at tiltalte i samme avhør forklarte at han mener kjæresten ikke sa noe underveis, men at han «mener det gikk for langt».

I dommen framhever retten også at tiltalte møtte alene til avhøret, til tross for at det dreide seg om et svært alvorlig forhold.

«Tiltalte har forklart at han ikke fikk forståelsen av alvorligheten av anklagen i det han snakket med politiet, og han fikk i denne kontakten også en oppfatning om at det kunne være gode grunner til å erkjenne straffskyld», heter det i dommen.

Det er ukjent om dommen vil bli anket.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Erlend Olsbu erlend.olsbu@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. Ungdomspolitiker tiltalt for voldtekt av tenåring

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Voldtekt
  2. Aust-Agder