15 fengselsansatte i karantene: Nå løslates innsatte før tiden

foto